વેચાણ પછીની ઉચ્ચ ગુણવત્તા

અમે વિશ્વભરમાં તમામ પ્રકારના ઝિર્કોનિયા પ્રોબ્સ અને ઓક્સિજન વિશ્લેષકો માટે શ્રેષ્ઠ તકનીકી સેવાઓ અને સ્પેરપાર્ટ્સ પ્રદાન કરીએ છીએ.

અમારી પાસે શાંઘાઈમાં તકનીકી જાળવણી અને વેચાણ પછીનું સેવા કેન્દ્ર છે.